Workshop – Svensk humle!

Svenskodlad humle – erfarenheter från odling, ölbryggning och forskning
NJF workshop 2022 – Svensk humle_compressed2

Humle (Humulus lupulus) har odlats i Sverige under flera hundra år för öltillverkning. Idag importerar de nordiska länderna i princip all humle från Tyskland, Tjeckien och USA och endast en mycket liten del av humlen kommer från Norden.
Det finns intresse för svensk humle hos bl a mikrobryggerier, men vi har ett antal hinder på vägen; odlingsteknik, skörd och hantering till bryggerier. Sortval och beskrivning av de sensoriska egenskaperna i humlen. Mervärde och marknadsföring av öl med svensk humle.
Vilka egenskaper har den svenskodlade humlen, vad vill bryggerinäring ha i sin process fram till öl och vilka mervärden kan vi kommunicera i värdekedjan?
Projektet ”Hope for hops” som finansierats av Statens Jordbruksverk (SJV) och EU, har forskare vid RISE tillsammans med humleodlare och ölbryggerier studerat några svenskodlade sorter och deras egenskaper i öl. Nu i slutet av projektet redovisar vi resultat och diskuterar hur vi skall arbeta vidare med svensk odling av humle.
Vi välkomnar deltagare med intresse av humleodling och småskalig öltillverkning som vill veta mer om frågor som rör sensorik, odlingsteknik och ölbryggningsfrågor.
Antalet deltagare är begränsat till 50 personer och vi kommer att genomföra mötet på svenska med inslag av engelska presentationer.
Program (ändringar kan komma att ske)
I:e juni 2022
09.30 Samling på Kulturen i Lund. Kaffe och smörgås
10.20 Projektet ’Hope for Hops’ och praktisk information om dagen
Fredrik Fogelberg, RISE
10.50 De svenska humlesorterna i projektet
Örjan Berglund, SLU
11.20 Tekniska aspekter på humle ur ett bryggeriperspektiv
Daniel Granath, Poppels AB
11.50 Diskussion och inspel från deltagarna
12.00 Lunch på Kulturens restaurant
12.45 Humle ur ett kulturhistoriskt perspektiv
Per Larsson, intendent vid Kulturens Östarp
13.20 Svenskodlad humle
Svenska humleodlareföreningen
13.40 Humle ur ett odlingsperspektiv
Kirsten Jensen, Länsstyrelsen
14.00 Chemical differences in Swedish hop varieties and how they express in beer
Claudia Niimi, RISE, Göteborg
14.30 Kaffe med tilltugg
15.00 The expression of Swedish hops characters in beer
Greta Geldenhuys, RISE, Göteborg
15.30 Växtförädling på humle-möjligheter/utmaningar
Kimmo Rumpunen/Anders Carlsson, SLU
16.00 Diskussion om fortsatt verksamhet inom humleodling och öl med regionala mervärden
Föredragshållarna och deltagare
16.30 Samling för transport till Korngården, Kornheddinge
17.00 Visning av utrustning för tröskning, torkning och pelletering av humle
18.00 Middag med ölprovning
22.30 Transport tillbaka till Lund
2:e juni 2022
08.45 Samling utanför Lunds järnvägsstation för transport till Kulturens Östarp
09.00 Transport till Alnarp och POMs humleodling. Visning i fält och diskussioner. Kaffe och tilltugg i fält
12.00 Återresa till Kulturen i Lund
Ca 12.30 Lunch på Kulturens restaurant – avslutning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.